Företagsleasing

Köp bil på företaget genom förmånlig företagsleasing

Skall du köpa bil på företaget eller ha tjänstebil?

Att leasa en bil på företaget är i så fall den allra förmånligaste lösningen då du får rätt att lyfta momsen och slipper betala kontantinsats.

Vill du köpa en bil på företaget är företagsleasing det allra bästa alternativet. Vid en företagsleasing får du rätt att göra avdrag för halva momsen på leasinghyrorna. Vid ett rent köp av bilen har de flesta företag ingen rätt att lyfta någon moms alls.

När du köper en bil på företagsleasing behöver du dessutom inte betala en kontantinsats eller första förhöjda hyra så som man behöver på vanliga bilfinansieringar för privatpersoner.

I övrigt så fungerar företagsleasing som en vanlig bilfinansiering; det finns möjligheter att lägga upp olika längder på leasingen med olika restvärden beroende på vad som önskas.

Prata med oss så hjälper vi dig hitta den bästa lösningen. Vi kan också hjälpa dig med andra frågor kring att äga bilen, så som förmånsvärde mm.

Flera fördelar med företagsleasing

  • Påverkar inte balansräkningen, eftersom leasingkostnaden bara påverkar resultatet. Därmed påverkas inte företagets soliditet. Kostnaden är fullt avdragsgill för företaget.
  • Lättare att arbeta med ekonomisk planering. Leasingkostnaden är oftast månatlig och är därmed lätt att lägga in i resultat- och likviditetsbudgeten.
  • Företaget binder inte upp eget kapital.
  • Företaget kan matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen vilket innebär att företaget väljer avskrivningstakt och restvärde.