Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss!

GDPR – snabba fakta och hur vi jobbar med det på Autolane

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och trädde i kraft den 25 maj 18. Den har många likheter med PUL, men hur vi som företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

På Autolane hanteras dina uppgifter tryggt och enligt GPDR. Här beskrivs när och hur vi sparar dina uppgifter:

  • Vi samlar namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter och fordonets registeringsnummer till de kunder som köper eller säljer  en vara samt köper tjänst av oss.
  • Vi samlar e-postadresser som lämnats av dig i vår anläggning.
  • Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster/produkter och därigenom bedriva vår verksamhet.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna enbart för det syfte det samlats in för.
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

1 Generellt

Härefter beskriver vi hur vi på Autolane AB behandlar och sparar dina personuppgifter.
Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

2 Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Autolane AB samlar in personuppgifter i samband med offert eller köp av vara eller tjänst.

3 Uppgifter vi får från dig

I samband med offert och köp av bil/mc eller tjänst

Personuppgifter
Vi sparar: Namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt fordonets registreringsnummer

Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att fullfölja avtalet.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs enligt svenska lagstiftning i samband med avtal och bokföring. För att vi under din period som kund hos oss skall kunna nå dig och erbjuda dig bästa service och information, sparar vi också under samma period dina kontaktuppgifter så som e-post och telefonnummer för direktmarknadsföring om du genom avtal samtyckt till detta.

4 Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på enbart inom EU/EES och på ett tryggt och säkert sätt som förhindrar att utomstående kan ta del av informationen.

5 Cookies
För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du besöker www.autolane.se kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss att ge dig en positiv upplevelse när du besöker vår hemsida och det ger oss möjlighet att förbättra vår sida för att försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

6 Dina rättigheter

Rätten till återkalla samtycke
Vid eventuella e-post och sms-utskick ifrån oss, så har du omedelbart och när som helst ha rätt och möjlighet till att återkalla ditt samtycke till denna typen av personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och vi raderar de personuppgifter som behandlades med stöd av samtycket.

Rätten till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade.
Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätten att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling.
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
Avser det registrerade mobiltelefonnummer kan du själv ta bort dig genom att skicka STOPP-meddelande. Avser det nyhetsbrev eller erbjudande via e-post, har du alltid möjligheten att meddela oss om du inte längre önskar dessa.

Rätten till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas då i ett datorläsbart format, som e-post företrädesvis.

6 Frågor eller klagomål
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-postadress: [email protected]
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen. Personuppgiftsansvarig hos Autolane AB: Stina Eriksson