Åtgärder mot penningtvätt

Vi arbetar för att förebygga penningtvätt

Vi arbetar för att förebygga penningtvätt

Lagen om penningtvätt innebär att vi måste göra en riskbedömning för att vi används för penningtvätt. Det betyder att kraven på kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi som företag ska alltså lära känna dig som kund innan vi inleder en affärsrelation. Kraven på grundläggande kundkännedom gäller framför allt dig som vill sälja fordon till eller köpa fordon av oss.

Hur påverkas privatkunder?

För dig som är kund eller vill bli kund hos oss innebär det här inte några större förändringar. Inte mer än att vi ibland behöver ställa lite fler frågor. Vi är exempelvis skyldiga att kontrollera din identitet och kan komma att ställa frågor till dig exempelvis om varifrån pengarna kommer. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring. Vi behandlar alltid kundinformation konfidentiellt enligt GDPR.

Hur påverkas företagskunder?

Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste vi kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25% av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att nyttja våra produkter.

I vissa fall får vi inte acceptera kunder

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller legitimera dig via bank ID eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill köpa våra produkter får vi enligt lagen inte acceptera dig som kund. Om lagen inte följs kan vi som företag bli straffad med sanktioner och även våra finansieringspartners kan bli drabbade av sanktioner från Finansinspektionen.

Vill du veta mer?

På Finansinspektionens hemsida finns information för dig som vill veta mera om lagen och reglerna som gäller!